Thi công sơn sàn epoxy

  • https://thicongsonsanepoxy.vn/

DỰ ÁN : CÔNG TY ĐẶNG TRÚC QUYÊN

Tên công trình : Công Ty Đặng Trúc Quyên

Địa điểm : KCN Nhơn Trạch , tỉnh Đồng Nai 

Hạng mục : Sơn Epoxy hệ lăn 

Diện tích : 6000m2

Mài sàn bằng máy mài công nghiệp

Hút bụi

Thi công lớp lót EP118

Trám trét sàn và vết nứt Putty

Thi công lớp phủ thứ nhất ET5660

Thi công lớp phủ hoàn thiện ET5660

Bề mặt hoàn thiện