Thi công sơn sàn epoxy

  • https://thicongsonsanepoxy.vn/

DỰ ÁN : CÔNG TY HWASEUNG VINA

Tên công trình : Công ty Hwaseung Vina - Thi công sơn epoxy

Địa điểm : KCN Nhơn Trạch , tỉnh Đồng Nai

Hạng mục : Sơn Epoxy hệ lăn 

Diện tích : 13.000 m2

Mài sàn bằng máy mài công nghiệp

Hút bụi

Thi công lớp lót EP118

Trám trét sàn và vết nứt Putty

 

Thi công lớp phủ thứ nhất ET5660

Thi công lớp phủ hoàn thiện ET5660

 

Bề mặt hoàn thiện