Thi công sơn sàn epoxy

  • https://thicongsonsanepoxy.vn/

DỰ ÁN : CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA QUỐC TẾ - THI CÔNG SƠN EPOXY

Tên công trình : Công ty TNHH Hóa Nhựa Quốc Tế

Địa điểm : Xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên , tỉnh Bình Dương

Hạng mục : Sơn Epoxy hệ lăn cho nền nhà xưởng

Diện tích : 4000m2

Mài sàn

Hút bụi

Lớp lót EP118

Trám vá sàn và vết nứt Putty

Lăn lớp phủ thứ nhất ET5660

 

Lăn lớp phủ hoàn thiện ET5660

Bề mặt hoàn thiện

QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN EPOXY KCC: