Thi công sơn sàn epoxy

  • https://thicongsonsanepoxy.vn/

DỰ ÁN : CÔNG TY TNHH JOIN WIN VIỆT NAM - THI CÔNG SƠN EPOXY BÌNH DƯƠNG

Tên công trình : Công ty TNHH Join Win Việt Nam

Địa điểm : KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Hạng mục : Sơn Epoxy hệ lăn 

Diện tích : 15.000 m2 

 

Mài sàn bằng máy mài công nghiệp

Thi công lớp lót EP118

Trám trét sàn và vết nứt Putty

 

Thi công lớp phủ thứ nhất ET5660

 

Thi công lớp phủ hoàn thiện ET5660

Bề mặt hoàn thiện