Thi công sơn sàn epoxy

  • DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH LEAR VIỆT NAM
  • https://thicongsonsanepoxy.vn/

DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH LEAR VIỆT NAM

Dự án: Thi công sơn epoxy tại Công ty TNHH LEAR việt nam
 

Hạng mục: Thi Công Sơn Epoxy Hệ Lăn kcc tại hải phòng
 

Diện tích: 3.000 m2
Địa chỉ: ĐT 353 Ngọc Xuyên, Khu công nghiệp Đồ Sơn, Q. Đồ  Sơn, Hải Phòng

 

Công ty TNHH Lear Việt Nam 100% vốn đầu tư nước ngoài yêu cầu nghiêm ngặt đảm bảo hạn chế thấp nhất mùi sơn và bụi trong quá trình thi công. Vì vậy, việc che chắn, vay bạc trước khi thi công và bố trí thời gian hợp lý trong quá trình thi công sơn epoxy để đảm bảo an toàn lao động cho mọi người trong quá trình nhà xưởng đang hoạt động, sản xuất.

Tiến hành vay bạt khu vực thi công.

Mài sàn tạo chân bám cho sơn epoxy.

Tiến hành thi công lớp sơn lót.


 
Phủ sơn Unipoxy lining lớp 1.


 
Trám trét sàn và vết nứt, lỗ châm kim bằng putty
 
Phủ lớp sơn Unipoxy Lining lớp hoàn thiện.

 

HÌNH ẢNH, VIDEO THI CÔNG SƠN SÀN NHÀ XƯỞNG LEAR TẠI HẢI PHÒNG