Thi công sơn sàn epoxy

  • DỰ ÁN: THI CÔNG SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ NGHĨA LỘ, YÊN BÁI
  • DỰ ÁN: THI CÔNG SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ NGHĨA LỘ, YÊN BÁI
  • DỰ ÁN: THI CÔNG SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ NGHĨA LỘ, YÊN BÁI
  • DỰ ÁN: THI CÔNG SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ NGHĨA LỘ, YÊN BÁI

DỰ ÁN: THI CÔNG SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ NGHĨA LỘ, YÊN BÁI

Tên công trình : Cơ sở sản xuất TUYẾT SANG CỔ THỤ CHÈ tại Nghĩa Lộ, Yên Bái

Địa điểm : Nghĩa Lộ, Yên Bái

Hạng mục: Thi công sơn nền epoxy kcc tự san cho phòng sạch đạt các yêu cầu tiêu chuẩn về phòng sạch GPM/...

Nền ban đầu

Hình 1

Hình 2

Thi công lớp các bước epoxy tự san tiếp theo:

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Bề mặt thi công sơn Epoxy KCC hoàn thiện.

Hình 6

Hình 7

Hình 8

 

Đơn vị thi công sơn epoxy kcc tại bắc ninh.

Đơn vị thi công sơn epoxy kcc miền bắc giá tốt nhất.