Thi công sơn sàn epoxy

  • https://thicongsonsanepoxy.vn/

DỰ ÁN : TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP

Tên công trình : Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 4 - CTCP

Địa điểm : Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch , tỉnh Đồng Nai

Hạng mục : Sơn Epoxy hệ lăn cho văn phòng

Diện tích : 1000 m2

Mài sàn bằng máy mài công nghiệp

Hút bụi

Thi công lớp lót EP118

Thi công lớp phủ thứ nhất ET5660

 

Thi công lớp phủ hoàn thiện ET5660

 

Bề mặt hoàn thiện