Thi công sơn sàn epoxy

  • THI CÔNG SƠN EPOXY KCC TẠI NHÀ MÁY MAY SÔNG HỒNG NAM ĐỊNH
  • THI CÔNG SƠN EPOXY KCC TẠI NHÀ MÁY MAY SÔNG HỒNG NAM ĐỊNH
  • THI CÔNG SƠN EPOXY KCC TẠI NHÀ MÁY MAY SÔNG HỒNG NAM ĐỊNH
  • THI CÔNG SƠN EPOXY KCC TẠI NHÀ MÁY MAY SÔNG HỒNG NAM ĐỊNH
  • THI CÔNG SƠN EPOXY KCC TẠI NHÀ MÁY MAY SÔNG HỒNG NAM ĐỊNH

THI CÔNG SƠN EPOXY KCC TẠI NHÀ MÁY MAY SÔNG HỒNG NAM ĐỊNH

Tên công trình : Công ty Cổ Phần May Sông Hồng

Địa điểm : 105 Nguyễn Đức Thuận - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Hạng mục : Sơn Epoxy hệ lăn

Diện tích : 3.000 m2 

 

Mài sàn bằng máy mài công nghiệp

 

Thi công lớp lót EP118

Trám trét sàn và vết nứt Putty

Thi công lớp phủ thứ nhất ET5660

Thi công lớp phủ hoàn thiện ET5660

Bề mặt hoàn thiện